logo Phoenix Family Services Ltd.
Phoenix
Family
Services
ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze website is eigendom van Phoenix Family Services Ltd. Indien U deze website gebruikt dan gaat U akkoord met de algemene voorwaarden zoals hieronder vermeld. Wij behouden ons het recht voor om U de toegang tot onze website te beperken indien U hier niet mee akkoord gaat. U stemt ermee in dat U deze website niet voor illegale activiteiten gebruikt en respecteert alle relevante wetgeving and regels. U stemt ermee in dat U deze website alleen gebruikt voor het aanvragen van een visum en dat alle informatie die U verstrekt waar en juist is. Wij behouden ons het recht voor uw visumaanvraag af te wijzen.

Levertijd
De levertijd van het e-visum is gebaseerd op de doorlooptijd bij het Vietnamese immigratiekantoor. De standaard levertijd is 4 werkdagen. Wij starten uw aanvraag nadat wij uw betaling ontvangen hebben. Het Vietnamese immigratiekantoor kan om meer informatie vragen en de levertijd vertagen. Wij zullen U dan direkt inlichten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor gevolgschade als gevolg van vertragingen.

Betaling
U gaat ermee akkoord dat U het visumtarief betaalt voor de producten die U aanschaft op de website evisum-vietnam.nl. Als U betaalt met credit card dan gaat U ermee akkoord dat het bedrag van uw credit card wordt afgeschreven nadat verificatie heeft plaatsgevonden.

Vertraagde levering visum of afwijzing
Wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor vertragingen en/of annuleringen van geboekte arrangementen (bijvoorbeeld vluchten, hotels, tours) betreffende uw reis naar Vietnam indien uw visumaanvraag is vertraagd of is afgewezen door het immigratiekantoor in Vietnam.

Wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid en zijn niet aansprakelijk voor gemaakte kosten en/of schadeloosstellingen betreffende uw reis naar Vietnam indien uw visumaanvraag is vertraagd of is afgewezen door het immigratiekantoor in Vietnam.

Indien uw visumaanvraag is afgewezen zullen wij U het visumtarief restitueren, tenzij wij bewijs hebben dat de informatie die U aan ons heeft verstrekt onjuist is.

Annuleringen

Visumaanvragen kunnen geannuleerd worden tot het tijdstip waarop wij de visumaanvraag bij het Vietnamese immigratiekantoor opstarten. U ontvangt dan het volledige aankoopbedrag terug.
Annuleringen en restituties zijn niet mogelijk nadat wij uw visumaanvraag bij het Vietnamese immigratiekantoor gestart zijn.

Geldigheid van het visum
Het e-visum wat U aanvraagt via onze website is alleen geldig voor de grensovergang vermeld op het e-visum en gedurende de periode vermeld op het e-visum. Als U arriveert bij een andere grensovergang of buiten de genoemde periode dan kan U de toegang tot Vietnam geweigerd worden. Wij nemen hier geen enkele verantwoordelijkheid voor en zullen uw visumkosten niet restitueren als dit gebeurt.

Verwijzingen naar andere websites.
evisum-vietnam.nl bevat verwijzingen naar andere websites. Deze websites zijn zorgvuldig gelecteerd op relevantie voor reizigers naar Vietnam. Wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites.